Dofinansowanie

Program Regionalny dla Rozwoju Pomorza Zachodniego. Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoProjekt inwestycyjny pn. „Wzrost konkurencyjności drukarni PAW na rynku usług poligraficznych poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań procesu produkcyjnego w zakresie druku niskonakładowego” o numerze RPOWZ/1.1.2/2008/155/Sz realizowany przez firmę PAW s.c. Andrzej Watychowicz, Piotr Watychowicz, został sfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007–2013.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 157.140,00 PLN.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 890.460,00 PLN.

Całkowita wartość projektu: 2.142.564,00 PLN.